Announcement of Shortlisting Candidates for Written Exam of ASDP_Agriculture Technician

सूचना फ्रन्टलाईन कन्सल्ट प्रा.लि.बाट कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमको आवश्यकतानुसार मिति २०७७-०७-१४ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम कृषि प्राविधिक ( Agriculture Technician) पदमा गुगल फर्म तथा इ&nd...

By FroxJob | 11-December-2020 | Category: Career Insights- Employee Blog

Tags