Lok Sewa Aayog Announces Vacancy in 468 post

लोकसेवा आयोगले स्वास्थ्य सेवामा साढे ४ सय बढी कर्मचारीको माग गरेको छ। आयोगले स्वास्थ्य सेवाको पाँचौं तहका पदका आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, खुल्ला र समावेशीको लागि ४६८ जना कर्मचारीको माग गरेको हो ।  ...

By Rima Poudel | 11-February-2021 | Category: Career Insights- Employee Blog

Tags